Mandaat, volmacht en machtiging

In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal worden de bevoegdheden van de ambtelijke organisatie geregeld.

In het besluit is opgenomen:

  • De taken en bevoegdheden van de algemene leiding en portefeuillehouders;
  • De mogelijkheid tot ondermandatering en het verstrekken van volmachten en machtigingen;
  • De verplichting voor de afdeling Financieel Economische Zaken om een openbaar register van de aanvullend uitgegeven mandaten, volmachten en machtigingen bij te houden.

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal is gepubliceerd in de Staatscourant en is in werking getreden op 30 december 2022. Bekijk het mandaatregister (versie 22 januari 2024) voor een actueel overzicht van de geldende doorgegeven bevoegdheden.