Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 24-6-2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 24 juni 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 24-6-2021

Deelnemers


Agendapunten

5
Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Sterker uit Corona'
11
Verzoek van cie. Fin. inzake behandeling incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

Te behandelen:

34
45
Commissieactiviteiten

Details

47
Kennisagenda 2021-2022 OCW