Brieven regering

Zoekresultaten (76.653)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering

Onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering. Aanbieding onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering Datum 7 december 2023 Betreft Aanbieding onderzoeksrapport...

2023D48423

Brieven regering

Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2023

Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2023. Sinds de start van het actieprogramma in 2018 is er een veelzijdige maatschappelijke beweging met gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven en instellingen ontstaan. In het najaar van 2022 heb ik met...

2023D48417

Brieven regering

MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’

MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’. DIRECTIE FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5099745 DIRECTIE FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5099745 Pagina van 1 VERTROUWELIJK...

2023D48427

Brieven regering

Hertelling in opdracht van het centraal stembureau

Hertelling in opdracht van het centraal stembureau. Hertelling in opdracht van het centraal stembureau Datum 7 december 2023 Betreft Hertelling in opdracht van het centraal stembureau Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag...

2023D48414

Brieven regering

Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots

Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots. Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots Datum 7 december 2023 Betreft Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2023-0000711683 Uw...

2023D48407

Brieven regering

CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2022

CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2022. CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022 Datum 7 december 2023 Betreft CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022 Pagina van Pagina van Gelijke beloning voor vrouwen en mannen...

2023D48266

Brieven regering

Verzoek om spoedige behandeling Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) (Kamerstuk 36394)

Verzoek om spoedige behandeling Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) (Kamerstuk 36394). DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 6 OKTOBER 2021 ONS KENMERK 5035366 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE...

2023D48400

Brieven regering

Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Datum 7 december 2023 Betreft Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma

2023D48382

Brieven regering

Rapporten ter onderbouwing plafondbedragen Diergezondheidsfonds

Rapporten ter onderbouwing plafondbedragen Diergezondheidsfonds. Rapporten Op 26 april 2019 is de Kamer geinformeerd over de evaluatie van het Diergezondheidsfonds (Kst. 35000-XIV, nr. 75). Uit het Diergezondheidsfonds worden uitgaven betaald die betrekking hebben op de bestrijding...

2023D48384

Brieven regering

Stand van zaken CIZ december 2023

Stand van zaken CIZ december 2023. In het najaar van 20221 en in februari2 jl. heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken bij het CIZ ten aanzien van de hoge werkvoorraad, het ziekteverzuim en...

2023D48378

Brieven regering

Ontwikkelingen meldkamer- en alerteringsdomein

Ontwikkelingen meldkamer- en alerteringsdomein. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S PORTEFEUILLE VEILIGHEIDSREGIO’S EN CRISISBEHEERSING  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5069140 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S PORTEFEUILLE VEILIGHEIDSREGIO’S EN CRISISBEHEERSING  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5069140

2023D48366

Brieven regering

Tweede halfjaarbericht politie 2023

Tweede halfjaarbericht politie 2023. zoals het opstellen van een veranderverhaal. Tegelijk constateert de commissie dat dit niet structureel geborgd is en dat er geen overzicht geboden wordt welke mogelijkheden tot participatie er op de lange termijn...

2023D48368

Brieven regering

White paper Politiefunctie

White paper Politiefunctie. het geweldsmonopolie dat voorbehouden blijft aan de democratische rechtsstaat. Er is dus geen ruimte voor toekenning van de geweldbevoegdheid aan private organisaties. Bij keuzes over taken die voorbehouden moeten zijn aan de overheid...

2023D48361

Brieven regering

Evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

Evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk. de uitvoering van de hackbevoegdheid een problematisch concept. Het technisch en het tactisch team hebben elkaar nodig om optimaal uitvoering te kunnen geven aan de hackbevoegdheid. PGHR...

2023D48358

Brieven regering

Vijfde editie van de OM Fraudemonitor 2021-2022

Vijfde editie van de OM Fraudemonitor 2021-2022. die zich op het grensvlak van een civielrechtelijk geschil en een al dan niet voldoende bewijsbaar strafbaar feit bevinden. Afsluitend De OM Fraudemonitor geeft weer welke resultaten bij de...

2023D48352