Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

2020D13100
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kies periode

tot Toepassen