Commissieverslagen (5.877)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 februari 2020, over regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

35263-24
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 januari 2020, over wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

34491-17
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 januari 2020, over wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

35170-15
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen