Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.091)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Constitutionele toetsing

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Constitutionele toetsing. 20230419CD Constitutionele toetsing 35786-10 36200 VII VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 mei 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie...

2023D18500

Commissieverslagen

Conceptverslag Staat van de volkshuisvesting

Conceptverslag Staat van de volkshuisvesting. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 23 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Staat van...

2023D22604

Commissieverslagen

Conceptverslag Voedselzekerheid en water

Conceptverslag Voedselzekerheid en water. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 23 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Voedselzekerheid en water...

2023D22494

Commissieverslagen

Conceptverslag Transportraad op 1 juni 2023 en Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Herziening EU rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen

Conceptverslag Transportraad op 1 juni 2023 en Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Herziening EU rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 23 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag...

2023D22493

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Ondernemen en bedrijfsfinanciering. 20230419CD Ondernemen en bedrijfsfinanciering 32637-566 35420 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 mei 2023 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft...

2023D17430

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Materieel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Materieel. 20230419CD Materieel 27830-398 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 mei 2023 De vaste commissie voor Defensie heeft op 19 april 2023 overleg gevoerd met de...

2023D17742

Commissieverslagen

Conceptverslag Leefomgeving

Conceptverslag Leefomgeving. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 17 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Leefomgeving VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D22175

Commissieverslagen

Conceptverslag Mensenhandel en prostitutie

Conceptverslag Mensenhandel en prostitutie. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 17 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mensenhandel en prostitutie...

2023D21824

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 1037 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 mei 2023 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

2023D17694

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Politie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Politie. 29 628 Politie Nr. 1172 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 mei 2023 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2023...

2023D17648

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Toekomst TenneT Duitsland

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Toekomst TenneT Duitsland. 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 391 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 mei 2023 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie...

2023D17645

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over Veiligheid en integriteit Defensie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over Veiligheid en integriteit Defensie. 36 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 Nr. 80 VERSLAG VAN EEN...

2023D16320

Commissieverslagen

Conceptverslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023

Conceptverslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 16 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede...

2023D22009

Commissieverslagen

Conceptverslag Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Conceptverslag Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 16 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede...

2023D21833

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over verzamel-commissiedebat BES

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over verzamel-commissiedebat BES. 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 67 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D17363