Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

31066-582
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Regterschot c.s. over het concretiseren van de afspraken tussen ministeries en partijen in de maatschappelijke opvang

29325-113
Indiener Kelly Regterschot
Kamerlid VVD

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Westerveld c.s. over een aanvullend plan vóór het reces in april 2020

29325-109
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Azarkan over geen excessieve machtsuitoefening meer door de Staat tegen de burger

31066-585
Indiener Farid Azarkan
Kamerlid DENK

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Kerstens over het bevorderen van het ombouwen van slaapzalen

29325-105
Indiener John Kerstens
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Van Raan over gemaakte kosten meenemen in de compensatieregeling

31066-587
Indiener Lammert van Raan
Kamerlid PvdD

Moties

21 jan 2020

Motie van de leden Hijink en Jasper van Dijk over het niet van toepassing verklaren van de kostendelersnorm

29325-115
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een goed begeleide overgang tussen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulant begeleid wonen

29325-112
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Moties

21 jan 2020

Motie van de leden Westerveld en Renkema over een minimumprijs en een minimumaantal uren voor ambulante begeleiding

29325-110
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Moties

21 jan 2020

Motie van de leden Westerveld en Renkema over beleidsoplossingen zodat jongeren die de volwassen leeftijd bereiken niet op straat belanden

29325-111
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Van Raan over zwaarder belasten wat ons welzijn en milieu schaadt

31066-586
Indiener Lammert van Raan
Kamerlid PvdD

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting

31066-584
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Stoffer c.s. over de lessen uit voorgaande jaren expliciet meenemen

31066-583
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP

Moties

21 jan 2020

Motie van de leden Regterschot en El Yassini over betere opvang voor dakloze lhbti-jongeren

29325-114
Indiener Kelly Regterschot
Kamerlid VVD

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Kerstens over alternatieven voor het meldpunt

29325-107
Indiener John Kerstens
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Diertens c.s. over een voorrangsregeling voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen

29325-108
Indiener Antje Diertens
Kamerlid D66

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Kerstens over geen definitief besluit nemen over de doordecentralisatie beschermd wonen

29325-106
Indiener John Kerstens
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-512)

24515-519
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

21 jan 2020

Nader gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-519)

24515-520
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet (t.v.v. 24515-516)

24515-521
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Nijboer over een pas op de plaats met de reorganisatie

31066-581
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24)

35250-38
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Kies periode

tot Toepassen