Moties

Zoekresultaten (49.752)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van de leden Beckerman en Nijboer over borgen dat sociale huurders in het bevingsgebied hun lagere huur behouden

Motie van de leden Beckerman en Nijboer over borgen dat sociale huurders in het bevingsgebied hun lagere huur behouden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 281 Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Voorgesteld 2 februari 2023 De

2023D04133

Moties

Motie van de leden Beckerman en Nijboer over een oplossing voor huurders met een medische of zorgindicatie die moeten verhuizen

Motie van de leden Beckerman en Nijboer over een oplossing voor huurders met een medische of zorgindicatie die moeten verhuizen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 281 Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Voorgesteld 2 februari 2023

2023D04132

Moties

Motie van de leden Mutluer en Van der Staaij over de mogelijkheid om meteen na een melding van onrechtmatige content een bevriezingsbevel op te leggen

Motie van de leden Mutluer en Van der Staaij over de mogelijkheid om meteen na een melding van onrechtmatige content een bevriezingsbevel op te leggen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 171 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van

2023D04125

Moties

Motie van het lid Nijboer c.s. over het schrappen van het onderdeel normhuren uit de Wijziging van de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten

Motie van het lid Nijboer c.s. over het schrappen van het onderdeel normhuren uit de Wijziging van de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 281 Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) Nr. 24 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Voorgesteld 2

2023D04134

Moties

Motie van het lid Kops over de voorgestelde huurverlaging laten gelden voor alle sociale huurders

Motie van het lid Kops over de voorgestelde huurverlaging laten gelden voor alle sociale huurders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 281 Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 2 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2023D04135

Moties

Motie van het lid Kops over een verlaging van de huurprijzen in de sociale sector met 20%

Motie van het lid Kops over een verlaging van de huurprijzen in de sociale sector met 20%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 281 Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 2 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de

2023D04137

Moties

Motie van het lid Kops over het schrappen van de inkomensgrens bij de voorgestelde huurverlaging

Motie van het lid Kops over het schrappen van de inkomensgrens bij de voorgestelde huurverlaging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 281 Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 2 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2023D04136

Moties

Motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster

Motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 171 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de

2023D04121

Moties

Nader gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (t.v.v. 36284-20)

Nader gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (t.v.v. 36284-20). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Ter vervanging van

2023D04023

Moties

Motie van het lid Van Baarle over pleiten voor ontwikkeling van op publieke waarden gestoelde Europese alternatieven voor onderwijsproducten en -diensten van big tech

Motie van het lid Van Baarle over pleiten voor ontwikkeling van op publieke waarden gestoelde Europese alternatieven voor onderwijsproducten en -diensten van big tech. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 1 februari 2023 De Kamer, gehoord de

2023D03637

Moties

Motie van de leden Gündogan en Westerveld over een onderzoek naar de effecten van een één week snellere invoering van het eerste maatregelenpakket

Motie van de leden Gündogan en Westerveld over een onderzoek naar de effecten van een één week snellere invoering van het eerste maatregelenpakket. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2009 MOTIE VAN DE LEDEN GÜNDOG˘ AN EN WESTERVELD Voorgesteld 1 februari 2023 De Kamer, gehoord de

2023D03809

Moties

Motie van het lid Westerveld over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan

Motie van het lid Westerveld over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2008 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 1 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het

2023D03808

Moties

Motie van het lid Hijink c.s. over het in kaart brengen van de loonkloof tussen de zorg en de rest van de publieke sector en de marktsector

Motie van het lid Hijink c.s. over het in kaart brengen van de loonkloof tussen de zorg en de rest van de publieke sector en de marktsector. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2007 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S. Voorgesteld 1 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

2023D03807

Moties

Motie van het lid Van Haga over bij crisisbestrijding voortaan de nevenschade van maatregelen meenemen in de besluitvorming

Motie van het lid Van Haga over bij crisisbestrijding voortaan de nevenschade van maatregelen meenemen in de besluitvorming. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2004 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 1 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering bij de

2023D03804

Moties

Motie van het lid Van der Plas over bij een nieuwe crisis actief en blijvend in dialoog treden met burgers en kritische groepen mensen

Motie van het lid Van der Plas over bij een nieuwe crisis actief en blijvend in dialoog treden met burgers en kritische groepen mensen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2010 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 1 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

2023D03810

Naar boven