Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 12 mei 2020 (videoconferentie)
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt lid Westerveld over bureaucratie Samenwerkingsverbanden in Coronatijd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 12 mei 2020 (videoconferentie)
Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag procedurevergadering commissie OCW d.d. 12 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
27
EU stafnotitie - Besluit EU-prioritering werkprogramma Europese Commissie 2020
30
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 12-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele videoconferentie ‘onderwijs’ d.d. 18 mei 2020 en de informele videoconferentie ‘cultuur’ d.d. 19 mei 2020
 • wo 13-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Openbare bibliotheken en evaluatie vaste boekenprijs (uitstellen naar 29 mei a.s.)
 • do 14-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs
 • ma 18-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) + bijlagen met (inspectie)rapporten
 • di 19-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’
 • wo 20-05-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren)
 • di 26-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatie Erfgoed
 • di 26-05-2020 16.30 - 18.30 Werkbezoek Onderwijsraad (uitstellen tot het najaar)
 • wo 03-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs en mbo (omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 9 juni a.s.)
 • do 04-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren) 
 • di 09-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (inbreng 2 juni a.s.)
 • wo 10-06-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg mbo (omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 4 juni a.s.)
 • do 11-06-2020 11.00 - 13.00 Gesprek Inspecteur-generaal van het onderwijs over de Staat van het Onderwijs 2018-2019 (uitstellen tot behandeling van de Staat)
 • do 11-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Examens (omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 5 juni a.s.)
 • wo 17-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Laaggeletterdheid (omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 8 juni a.s.)
 • do 18-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren)
 • ma 29-06-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 (omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 28 mei a.s., eventuele moties bij WGO Financiën op 25 juni a.s.)
 • do 02-07-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren)

PROCEDUREVERGADERINGEN WORDEN ZO VEEL MOGELIJK GEKOPPELD AAN OVERLEGGEN IN DE KAMER. IN MEI/JUNI ZIJN DIT: WGO MEDIA OP 26 MEI, NOTAOVERLEG ONDERWIJS OP 17 JUNI EN NOTAOVERLEG CULTUUR OP 29 JUNI.
31
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

PLANNING VAN DE PLENAIRE DEBATTEN WORDT NADER BEZIEN IN EEN VOLGENDE PROCEDUREVERGADERING

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
106. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
109. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
118. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
119. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
123. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
142. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

Dertigledendebatten
17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
67. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
70. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
83. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
90. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

Nog te plannen VAO's en VSO's
 • VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03) met als eerste spreker het lid Van Meenen (aangehouden in afwachting van toegezegde brief)
 • VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32034, nr. 32) met als eerste spreker het lid Kwint
 • VSO Toetreding meer instellingen tot de Pilot voor flexstuderen (31288, nr. 827) met als eerste spreker het lid Wiersma
 • VSO Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens AO over DUO ( 24724-169) met als eerste spreker het lid Van den Berge
 • VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021 (31524-460) met als eerste spreker het lid Rog