22
apr
Live debat
Vanaf 16:00
Algemeen overleg

Evaluatie Erfgoed

Algemeen overleg: "Evaluatie Erfgoed"Deze vergadering moet nog plaatsvinden
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd
en datum AO gewijzigd (was gepland: 18 maart)

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Evaluatie Erfgoed, 22-4-2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Nog te ontvangen beleidsreactie op de niet-WOII-delen uit de Verkenningen, die meegezonden zijn met de visiebrief WOII (Post 65, Archeologie, Herinneringserfgoed, Militair erfgoed).
2
Nog te ontvangen advies van de commissie Herijking Canon van Nederland en de beleidsreactie