Commissiedebat : Digitalisering in het onderwijs

De vergadering is geweest

1 december 2021
10:00 - 13:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Digitalisering in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Aanbeveling blended leren in het basis- en middelbaar onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoord op vragen commissie over het verzoek van het lid Kwint “om minister Slob te vragen de kwestie rondom de verplichte aanschaf van grafische rekenmachines mee te nemen in zijn brief n.a.v. de evaluatie Wet Gratis Schoolboeken”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs en onderzoek en in het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Inspectierapport ‘Binnen zonder kloppen – digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoord op vragen van het lid Van Meenen en Van Ginneken op het bericht dat het ROC Mondriaan in Den Haag is gehackt d.d. 21 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoord op vragen van de leden El Yassini en Rajkowski over het bericht ‘Grote hack bij ROC Mondriaan: computers plat en bestanden ontoegankelijk’ d.d. 20 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Datalek bij bij de uitvoering van diplomawaardering als onderdeel van het inburgeringstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Kwint en Van Meenen over het uitvoeren van een DPIA op internationale technologiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ransomware-aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

  Te behandelen:

  Loading data