Commissiedebat : Examens in het voortgezet onderwijs

De vergadering is geweest

26 januari 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE AGENDA
tijdstip is gewijzigd (was: 9.30-12.30 uur)

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verbeteragenda Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken besluitvorming eindexamen vo 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Examenmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitzondering gedupeerde leerlingen vermist examenwerk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

  Te behandelen:

  Loading data