Commissiedebat : Onderwijshuisvesting funderend onderwijs (verplaatst naar 1 december)

De vergadering is verplaatst

6 oktober 2022
13:00 - 16:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd
en minister VROM uitgenodigd

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlage