Notaoverleg : Strategische agenda hoger onderwijs

De vergadering is geweest

10 februari 2020
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • F.W. Futselaar (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het gesprek met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de compensatieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op enkele moties en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in de NRC van 9 oktober jl. over numeri fixi bij opleidingen Kunstmatige intelligentie op een aantal universiteiten en een overzicht te geven van de door universiteiten ingestelde numeri fixi bij bovengenoemde opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Monitor beleidsmaatregelen 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bestuurlijk instrumentarium mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over de beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek Inspectie naar international campus van NHL Stenden in Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Benchmarking Higher Education System Performance

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Samenwerking externe beoordelende en adviserende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding advies 'Het stelsel op scherp gezet. Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek' van AWTI

 20. 20

  Reactie adviezen ‘Toets wijzer’ en ‘Curriculumvernieuwing Onderwijsraad’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering moties over macrodoelmatigheid van creatieve mbo opleidingen en het in kaart brengen van de problematiek rondom depressie, angsten en stressklachten in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Adviesvraag aan de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef naar aanleiding van uitspraken van de rector van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek naar daling indicator aansluiting arbeidsmarkt wo uit begroting OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake informatie over de voortgang met betrekking tot declaraties in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over rechten voor zwangere studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie inzake het Inspectierapport over de Islamitische Universiteit Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Plan van aanpak monitor mentale gezondheid en middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Inspectierapport Islamitische Universiteit Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Spreektijden

  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 12 minuten
  PVV, CDA en D66: 8 minuten
  GroenLinks, SP: 6 minuten
  PvdA: 5 minuten
  ChristenUnie, SGP en overige fracties: 4 minuten

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
     
 33. 33

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data