Notaoverleg

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg: "Strategische agenda hoger onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Strategische agenda hoger onderwijs, 10-2-2020
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 10 februari 2020, over de Strategische agenda hoger onderwijs
Stenogram
Download Strategische agenda hoger onderwijs (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op verzoek commissie over het bericht in de NRC van 9 oktober jl. over numeri fixi bij opleidingen Kunstmatige intelligentie op een aantal universiteiten en een overzicht te geven van de door universiteiten ingestelde numeri fixi bij bovengenoemde opleidingen

Te behandelen:

19
Aanbieding advies 'Het stelsel op scherp gezet. Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek' van AWTI
32
Spreektijden

Details

Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)


VVD: 12 minuten
PVV, CDA en D66: 8 minuten
GroenLinks, SP: 6 minuten
PvdA: 5 minuten
ChristenUnie, SGP en overige fracties: 4 minuten

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.
   
33
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: