Wetgevingsoverleg : OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

De vergadering is geweest

6 december 2021
11:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • N. Gündogan (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Tweede voortgangsbrief genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport 'Representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma's in 2019 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toezending Rapport 'AI, Gender en de Arbeidsmarkt - Verkennend onderzoek naar de kansen en risico’s van Artificial Intelligence voor vrouwen op de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport ‘Als je werkt, dan kun je echt leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag 65e zitting VN Commission on the Status of Women

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opbrengstenbrief emancipatie 2017 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport over “Kennis en opvattingen over intersekse: Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EU-voorstel: EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025, COM (2020) 698

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: LHBTIQ strategie 2020-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Spreektijden

  Tijd per fractie totaal
  (indicatief, incl. 2e termijn)


  VVD: 13 minuten
  D66: 11 minuten
  PVV, CDA: 8 minuten

  SP, PvdA: 6 minuten
  GL, PvdD, CU, FvD: 5 minuten
  Overige fracties: 4 minuten

  BegrotingsvolgordePVV, VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GL, CU, PvdD, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst voor een lunchpauze.   
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data