Gesprek

Aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs'

Gesprek: "Aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs'"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs', 29-9-2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek BAB tot aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs'
2
Aanleiding:

Details

Dinsdag 15 juni 2021 is het eindrapport van het onderzoek naar de positie van academisch opgeleide leerkrachten in
het primair onderwijs uitgebracht en aan de Kamer gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van OCW, in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs
(BAB) en de PO-raad.
Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de ondervraagde academische leerkrachten
inmiddels niet meer werkzaam is in het primair onderwijs. Als redenen worden hiervoor het gebrek aan
loopbaanmogelijkheden, het gebrek aan uitdaging en de salariƫring genoemd. Ongeveer de helft van de
respondenten geeft aan dat de professionaliseringsmogelijkheden voor hun vaardigheden en de
ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie te beperkt zijn. De grootste belemmering is het gebrek aan
tijd om hun academische vaardigheden ten volle te benutten ter verhoging van de onderwijskwaliteit.