Bijzondere procedure : Advies Raad voor Cultuur 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029'

De vergadering is geweest

5 april 2024
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

  • M.K. van der Velde (PVV)

Agendapunten

  1. 1

    Het lid Van der Velde (PVV) ontvangt in het kader van de bijzondere procedure de RvC voor een toelichting op advies 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029'