Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

8 oktober 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op commissiebrief m.b.t. onderzoeksrapport ‘Verkenning Post 65’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel toezending advies Commissie evaluatie restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van schriftelijk overleg over Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verzoek om spoedige behandeling van de wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rondvraagpunt lid Berge om WGO Cultuur sneller in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op commissiebrief over de hoogte van het collegegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Intellectuele eigendomsrechten en studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op commissiebrief over de Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering en o.a. het totaalbedrag aan studieschuld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aanbod stages en leerbanen en gelijke kansen op stages

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen Avicenna College te Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Rapportage Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang programma Ruimte voor Regie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 12-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021
  • wo 14-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Strategische evaluatie Lerarenbeleid
  • di 27-10-2020 16.30 - 17.30 Gesprek Videoconferentie Eurocommissaris Dalli
  • wo 28-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid
  • do 29-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020
  • ma 02-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
  • di 03-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Programma Cultuureducatie met kwaliteit in het mbo door CJP
  • wo 11-11-2020 13.30 - 15.00 Technische briefing Briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs
  • ma 16-11-2020 11.00 - 18.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  • do 19-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad van 30/11- 1/12
  • ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
  • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
  • do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
  • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
 19. 19

  Nog te behandelen wetsvoorstellen, die reeds aangemeld zijn voor plenair:

  • Wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds 35400
  • Wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep 35554 (wordt omgezet in een wetgevingsoverleg).
    
 20. 20

  RTG over ‘wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen’

  Besluit: Aanhouden tot volgende procedurevergadering.
 21. 21

  RTG Nachtleven (en festivals)/ culturele instellingen

  Besluit: Aanhouden tot volgende procedurevergadering.