E-mailprocedure : Verzoek petitieaanbieding Samenwerkende Gezondheidsfondsen met pleidooi voor meer aandacht komt voor sociaal emotionele vaardigheden t.b.v. AO Curriculum.nu op 5 maart a.s.

De vergadering is geweest

20 februari 2020
16:00 uur
Geachte woordvoerders Curriculum.nu,
 
Zie onderstaand verzoek voor een petitieaanbieding Samenwerkende Gezondheidsfondsen met pleidooi voor meer aandacht komt voor sociaal emotionele vaardigheden t.b.v. AO Curriculum.nu op 5 maart a.s.. ‘De petitie is gebaseerd op bijgevoegd pleidooi en een recente peiling onder bijna 1000 leerkrachten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs’.
 
Graag verneem ik vóór heden 16.00 uur of kunt instemmen met dit petitieverzoek.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Besluit: geen meerderheid voor het organiseren van een petitieaanbieding.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek petitieaanbieding Samenwerkende Gezondheidsfondsen met pleidooi voor meer aandacht komt voor sociaal emotionele vaardigheden t.b.v. AO Curriculum.nu op 5 maart a.s.