Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een kabinetsreactie op het krantenbericht ‘Hoe een nieuwe onderwijsmethode onrust naar Fontys bracht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op burgerbrief over het ‘Manifest hbo-onderwijsvernieuwing’

  Te behandelen:

  Loading data