Toegankelijkheidsverklaring

De Tweede Kamer streeft ernaar de website tweedekamer.nl te laten voldoen aan de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent.(WCAG2-AA). Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Een groot deel van de website voldoet al aan de richtlijnen (22/38 punten).

De Tweede Kamer werkt er hard aan om alle 38 punten te laten voldoen aan de richtlijnen.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website http://www.tweedekamer.nl.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

  • 01-2018 Inspectierapport WCAG niveau AA
  • 02-2016 Inspectierapport Webrichtlijnen versie 2
  • 12-2014 Certificaat Webrichtlijnen versie 2 niveau A;
  • 03-2014 Certificaat Waarmerk Drempelvrij niveau A;

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De Tweede Kamer heeft de volgende maatregelen genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

  • Inspecties: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Eventuele knelpunten worden opgelost.
  • Kennis: onze medewerkers volgen technologische ontwikkelingen actief.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de genoemde maatregelen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op deze website, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.