Toegankelijkheid

Status toegankelijkheidslabel van www.tweedekamer.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat de websites van de Tweede Kamer moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De Tweede Kamer voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Lees hier de toegankelijkheidsverklaring. 

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website http://www.tweedekamer.nl.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De Tweede Kamer heeft de volgende maatregelen genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Eventuele knelpunten worden opgelost.
  • Kennis: onze medewerkers volgen technologische ontwikkelingen actief en houden hun kennis over toegankelijkheid bij.
  • Bewustwording binnen de organisatie: organisatie van awarenesssessies in de organisatie om de kennis over digitale toegankelijkheid en daarmee ook de bewustwording te vergroten. 
  • Een klantenpanel van mensen met een functionele beperking om de website www.tweedekamer.nl en de applicatie live ondertiteling te beoordelen op het gebied van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Toegankelijke parlementaire documenten 

De website voldoet aan de richtlijnen. Op het moment van de WCAG keuring gold nog een uitzondering voor PDF-bestanden. Niet alle pdf’s voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Digitaal toegankelijk publiceren is belangrijk. Dit betekent dat er de komende tijd projecten uitgevoerd worden om digitale toegankelijkheid na te streven. Voor de parlementaire documenten onderzoeken we de uitbreiding van publicatie in HTML, naast de reeds gepubliceerde PDF’s. Daarnaast worden gestandaardiseerde structuren en formaten zoveel mogelijk gehanteerd bij de bron. Planning voor de uitvoering van toegankelijke documenten: de eerste projecten worden dit jaar opgestart en voor 2021 is voorzien dat de meeste projecten zijn afgerond.

Live ondertiteling van Tweede Kamerdebatten

Diverse debatten in de Tweede Kamer worden live ondertiteld. Het mondelinge vragenuur wordt wekelijks live ondertiteld. Daarnaast worden ook belangrijke debatten, zowel plenaire als van commissies, live ondertiteld. Per week beoordeelt de Dienst Verslag en Redactie van de Tweede Kamer welke debatten kunnen worden ondertiteld. Een verzoek tot live ondertiteling van een debat dat gaat plaatsvinden kunt u mailen aan liveondertitelen@tweedekamer.nl. Wij zullen bekijken of wij hieraan tegemoet kunnen komen, dit is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de Dienst Verslag en Redactie.

 U kunt de live ondertiteling op twee manieren bekijken.

  1. Via de livestream van de plenaire zaal op de website www.tweedekamer.nl. Om de ondertiteling zichtbaar te maken, klikt u links bovenin op debat en vergadering. Vervolgens klikt u op livestreams en tot slot klikt u op video onder live ondertiteling en gebarentolk. U kunt de ondertiteling aan- of uitzetten nadat u op de pijl van play heeft geklikt in het videoscherm. Rechts onderin verschijnt dan het tekstwolk-icoontje van de ondertiteling, naast het tandwiel-icoontje van de instellingen.
  2. Via de app of de link van Debat Direct. De live ondertiteling staat standaard aan. Om de ondertiteling uit te zetten, klikt u op het tekstwolk-icoontje naast het tandwiel-icoontje van de instellingen.

Werkwijze live ondertitelen

Het live ondertitelen gebeurt door middel van de zogenaamde re-speaking-methode. Dat wil zeggen dat een ondertitelaar luistert naar de woorden die een Kamerlid of bewindspersoon uitspreekt. Die woorden dicteert de ondertitelaar aan de computer. Spraakherkenningssoftware schrijft deze woorden uit in ondertitels. Wat een spreker in de Kamer zegt, wordt niet helemaal letterlijk woord voor woord herhaald in de ondertiteling. Onterecht dubbel uitgesproken woordjes worden bijvoorbeeld weggelaten. Elke ondertitel heeft een vast aantal lettertekens en moet omwille van de leesbaarheid een bepaald aantal seconden in beeld staan. Dit heeft als gevolg dat de tekst soms wordt ingekort. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer Kamerleden heel snel een motie van papier oplezen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de genoemde maatregelen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op deze website, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier. Binnen 3 werkdagen krijgt u een reactie. Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 3 weken af te handelen.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Tweede Kamer

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer vindt u hier.