Toegankelijkheidsverklaring

De Tweede Kamer streeft ernaar de website tweedekamer.nl te laten voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen niveau AA. Dat betekent dat de website onder andere gebruiksvriendelijker wordt en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Een groot deel van de website voldoet al aan de Webrichtlijnen. Maar dat geldt nog niet voor de aanwezige documenten en live video’s.

De Tweede Kamer werkt er hard aan om ook deze onderdelen te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website http://www.tweedekamer.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten voor documenten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan:

 • Succescriterium 1.1.1: niet-tekstuele content (niveau A)

Oorzaak: het logo van de Tweede Kamer in pfd-documenten heeft geen alternatieve tekst.
Gevolg: de Tweede Kamer is niet als afzender van een document te herkennen voor mensen met een visuele beperking.
Alternatieven: de Tweede Kamer is als afzender uit de context te herleiden.
Maatregelen: de documentsjablonen die de Tweede Kamer gebruikt voor pdf-conversie worden aangepast.
Planning: 2017.

 • Succescriterium 1.3.2: betekenisvolle volgorde (niveau A)

Oorzaak: pdf-documenten met de agendapunten van commissievergaderingen hebben geen logische leesvolgorde en de agendaonderdelen zijn niet semantisch te onderscheiden.
Gevolg: voor mensen met een visuele beperking zijn de agendapunten niet goed raadpleegbaar.
Alternatieven: de agendapunten zijn op dezelfde webpagina als het pdf-document als tekst te raadplegen.
Maatregelen: de documentsjablonen die de Tweede Kamer gebruikt voor pdf-conversie worden aangepast.
Planning: 2018.

 • Succescriterium 2.4.2: paginatitel (niveau A)

Oorzaak: pdf-documenten van de Tweede Kamer hebben geen (beschrijvende) paginatitel. 
Gevolg: documenten kunnen niet goed geïndexeerd worden in zoekmachines: de software die het document inleest, laat geen beschrijvende titel zien.
Alternatieven: de titel kan worden genoemd als kopregel in het document.
Maatregelen: de documentsjablonen die de Tweede Kamer gebruikt voor pdf-conversie worden aangepast.
Planning: 2017.

 • Succescriterium U.9.1: gebruik ten minste open specificaties (niveau AA)

Oorzaak: conceptverslagen van commissievergaderingen worden gepubliceerd in het gesloten .doc-formaat.
Gevolg: de conceptverslagen zijn alleen te openen met programma’s die geschikt zijn voor Word-documenten.
Alternatieven: diverse software en online tools zijn beschikbaar om .doc-bestanden te converteren. De definitieve verslagen zijn enkele weken na de commissievergadering beschikbaar in pdf-formaat.
Maatregelen: publicatie van de conceptverslagen als pdf-bestand.
Planning: 2017.

Uitzonderingen en verbeterpunten voor livestreams

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan:

 • Succescriterium 1.2.4: ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (niveau AA)

Oorzaak: ondertiteling bij de livestreams van de debatten (http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat) is zeer arbeidsintensief. Automatische spraak-naar-tekstconversie levert geen ondertiteling van het gewenste kwalitatieve niveau op.
Gevolg: de livestreams op de website zijn niet toegankelijk voor doven en/of slechthorenden en mensen met een taalbeperking.
Alternatieven: de conceptverslagen van de plenaire debatten zijn binnen enkele uren beschikbaar op de website, die van commissievergaderingen binnen enkele weken. Debatten van bijzonder nationaal belang zijn op de publieke omroep vaak met ondertiteling te volgen.
Maatregelen: de Tweede Kamer volgt technologische ontwikkelingen actief.
Planning: geen.

 • Succescriterium 2.1.1: toetsenbord (niveau A)

Oorzaak: de toetsbediening van de videospeler conflicteert met screenreaderapparatuur (voorleessoftware).
Gevolg: de livestream is bij gebruik van een screenreader niet op volledig scherm te zetten en het geluidsniveau is niet te wijzigen.
Alternatieven: gebruikers kunnen de video met een link in een apart scherm openen en op volledige schermbreedte zetten; het geluidsniveau is centraal te bedienen op het afspelende apparaat.
Maatregelen: de Tweede Kamer gaat de videostream als .m3u8-bestand aanbieden. Dat kan met verschillende videospelers worden afgespeeld.
Planning: derde kwartaal 2016.

 • Succescriterium U.3.1: gelaagd bouwen (niveau A)

Oorzaak: om livestreams weer te geven, wordt gebruikgemaakt van Flash .
Gevolg: de livestreams zijn alleen met Flash en op bepaalde mobiele apparaten te bekijken.
Alternatieven: bekijk de livestreams op een apparaat voorzien van Flash of een mobiele telefoon of tablet.
Maatregelen: de Tweede Kamer gaat de livestream als .m3u8-bestand aanbieden dat met verschillende videospelers kan worden afgespeeld.
Planning: derde kwartaal 2016.

Overige uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan:

 • Succescriterium U.10.1: duidelijke URL's (niveau AA)

Oorzaak: URL's van vergaderingen en Kamerstukken bestaan uit identificatienummers van het documentatiesysteem Parlis.
Gevolg: de URL omschrijft niet de inhoud van het kamerstuk of de vergadering.
Alternatieven: de inhoud is op te maken uit de titel van de pagina.
Maatregelen: de URL's zullen voorzien worden van een onderdeel dat dat inhoud beschrijft.
Planning: na overschakeling op het gegevensmagazijn, voorzien eind 2016.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

 • 02-2016 Inspectierapport Webrichtlijnen versie 2
 • 12-12-2014 Certificaat Webrichtlijnen versie 2 niveau A;
 • 27-09-2014 Prescan Webrichtlijnen versie 2;
 • 27-03-2014 Certificaat Waarmerk Drempelvrij niveau A;

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De Tweede Kamer heeft de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Inspecties: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Eventuele knelpunten worden opgelost.
 • Kennis: onze medewerkers volgen technologische ontwikkelingen actief.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de genoemde maatregelen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op deze website, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.