E-mailprocedure : Verzoek van het lid Belhaj om het AO Fair Practice te verplaatsen naar andere datum

De vergadering is geweest

20 februari 2020
18:00 uur
Geachte woordvoerders cultuur,
 
Namens het lid Belhaj leg ik u het voorstel voor om het AO Fair Practice te verplaatsen naar een andere datum.
In de agenda van de minister (die de week erna in het buitenland is) is er ruimte op woensdagochtend 18 maart a.s.
 
Graag verneem ik heden voor 18.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het voorstel: D66, SP en CU. Er is geen meerderheid voor het verplaatsen van het AO. Het AO blijft gepland op 4 maart a.s. 10.15-13.15 uur.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzetten AO Fair Practice

    Te behandelen:

    Loading data