E-mailprocedure : Verzoek organiseren van commissiedebat n.a.v. documentaire-Kaag met minister Slob, voorafgaand aan het zomerreces

De vergadering is geweest

7 juli 2021
10:00 uur
Geachte woordvoerders Media,

In onderstaande mail stelt het lid Bosma voor om voorafgaand aan het zomerreces een commissiedebat te organiseren met minister Slob, n.a.v. de documentaire-Kaag.
Graag verneem is vóór morgenochtend 10.00 uur of u kunt instemmen met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
 
BesluitEr is een meerderheid om een debat te organiseren, na ommekomst van reeds lopende onderzoeken. De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD, CU, VOLT, JA21, SGP en BBB. De volgende fracties hebben ingestemd met een commissiedebat voor het zomerreces (geen meerderheid): PVV, JA21 en BBB.

Van: Bosma, M. (Martin) 
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 16:41
Aan: Kler, E.C.E. de 
Onderwerp: commissiedebat Kaag
  
 
Geachte mevrouw de griffier,
 
 
Inmiddels zijn de antwoorden van minister Slob gearriveerd inzake het onjuist beantwoorden van Kamervragen.
 
Dit betrof uiteraard de documentaire over minister Kaag.
 
Deze zaak werpt belangrijke vragen over de uitvoering van de mediawet en het contact tussen Kamer en kabinet.
 
Daarom zou ik graag commissievergadering belegd willen zien met minister Slob.
  
Met vriendelijke groet,
Bosma, M.
Kamerlid
PVV
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek organiseren van commissiedebat n.a.v. documentaire-Kaag met minister Slob, voorafgaand aan het zomerreces

    Te behandelen:

    Loading data