Wetgevingsoverleg

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg: "Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs, 7-6-2021
Stenogram
Download Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

8
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

20
Brief Kinderombudsman aan minister-president m.b.t. oproep tot heropening van het voortgezet onderwijs
26
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: