Wetgevingsoverleg : Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

De vergadering is geweest

7 juni 2021
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

INDICATIEVE SPREEKTIJD: 10 min. per fractie, incl. 2e termijn
(indien dit niet volstaat, graag vooraf aan griffier kenbaar maken)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • N. Gündogan (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Menukaart Nationaal Programma Onderwijs op de website

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Funderend onderwijs tijdens en na de coronacrisis - een Nationaal Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op een brief van eXamengevat inzake oplossing voor online platform voor eindexamenkandidaten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken versterking toetsing en examinering VO

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs (Kamerstuk 35570 VIII-208)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Staatsexamen Voortgezet Onderwijs (VO)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de brief aan BK, SWN en BMK over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's ve

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Heropening van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de mail van de LBVSO inzake veiligheid en fysiek onderwijs op vso scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzuimcijfers schooljaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brief Kinderombudsman aan minister-president m.b.t. oproep tot heropening van het voortgezet onderwijs

 21. 21

  Tussenevaluatie werkdrukakkoord primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op 99ste OMT-advies deel 1 inzake handreiking neusverkouden kinderen ('snottebellenrichtlijn')

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Kamerstuk 35570-VIII-173)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor met name het primair en voortgezet onderwijs en informatie over de ontwikkelingen op een aantal thema’s

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede voortgangrapportage van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data