E-mailprocedure : Verzoek vh lid Westerveld om spreektijden van commissiedebat 'Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap' met twee minuten te verruimen

De vergadering is geweest

24 juni 2022
14:00 uur
Geachte woordvoerders hoger onderwijs,
Namens het lid Westerveld wordt voorgesteld om de spreektijden van het commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap met twee minuten te verruimen (van 5 naar 7 minuten).
Het is qua agenda minister en vergaderzaal mogelijk het debat te plannen van 10.00-15.00 uur.
Graag verneem ik voor morgen 14.00 uur of u kunt instemmen met dit verzoek.

do 30-06-2022 10.00 - 14.00  Commissiedebat  Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Westerveld om de spreektijden van commissiedebat 'Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap' met twee minuten te verruimen

    Te behandelen:

    Loading data