Notaoverleg : Toekomstverkenning vervolgonderwijs

De vergadering is geweest

15 april 2024
10:00 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd

Spreektijden:
(voor 1e en 2e termijn samen) 

PVV                                                                  10 minuten
GL-PvdA, VVD, NSC                                           9 minuten
D66, BBB, CDA, SP                                             7 minuten
DENK, PvdD, Forum, SGP en CU, Volt, JA21       6 minuten

Bijlage

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • C. Martens-America (VVD)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Het vervolgonderwijs als waaier

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpak en inhoud toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzamelbrief moties en toezeggingen in het kader van deToekomstverkenning ‘Vandaag is het 2040’ voor middelbaarberoepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Briefadvies van de Onderwijsraad naar aanleiding van de toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Selectie in het hbo en wo

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Lijst van vragen en antwoorden over de selectie in het hbo en wo (Kamerstuk 31288-1103)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kaderbrief SLOA internationalisering 2025-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Zelfregieaanpak onderwijsinstellingen inzake internationalisering in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang internationalisering in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stelselrapportage hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bekostiging en bekostigingsvarianten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken traject instellingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapportage Inspectie van het Onderzoek over het accreditatiestelsel hbo en wo

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over 'Verwarring in veelvoud - De juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Experiment flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op rapport 'Een stevige positie in het hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Derde advies Nationale Commissie Sectorplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kansrijk opleiden - het verbeteren van de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op brief Eckartcollege over kansenongelijkheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data