Wetgevingsoverleg : OCW-begroting, onderdeel Media

De vergadering is geweest

25 november 2019
11:00 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • J.C. Sneller (D66)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Mediabegroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Financieringsbasis landelijke publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  SPREEKTIJDEN:

  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 16 minuten
  PVV, CDA en D66: 11 minuten
  GroenLinks, SP: 9 minuten
  PvdA: 8 minuten
  ChristenUnie: 6 minuten
  Partij voor de Dieren en 50PLUS: 5 minuten

  SGP, DENK en Forum voor Democratie: 4 minuten
  Lid van Kooten-Arissen en Van Haga: 3 minuten


  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
     
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data