Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2020, over wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (voortzetting)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wgo Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg), 4-11-2020
Stenogram
Download Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: