Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 31-3-2022
Brief commissie
Download Aan de vaste commissies - Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 31-3-2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 31-3-2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek om inbreng schriftelijk overleg over Factsheet sociale veiligheid d.d. 6 april met enkele dagen uit te stellen i.v.m. nog te ontvangen stuk van ISO

Details

De commissie stemt in met het verzoek.
3
Verzoek om petitieaanbieding door de Gezamenlijke Gezondheidsfondsen te organiseren voorafgaand aan het commissiedebat Curriculumontwikkeling

Details

De commissie stemt in met het verzoek.
4
Brievenlijst
12
Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (herdruk)

Te behandelen:

13
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

Te behandelen:

24
Aanbieding rapport 'Naar hoogwaardig digitaal onderwijs' van Rathenau Instituut
25
Commissieactiviteiten

Details

 • ma 04-04-2022 10.00 - 17.00 Notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten
 • di 05-04-2022 13.15 - 13.30 Petitie Samenwerkende Gezondheidsfondsen over structureel verankeren sociaal emotionele vaardigheden in onderwijscurriculum
 • wo 06-04-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs po/vo
 • wo 06-04-2022 14.30 - 15.30 Technische briefing Onderwijsraad m.b.t. advies 'Publiek karakter voorop'
 • do 07-04-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
 • do 07-04-2022 10.00 - 12.30 Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • vr 08-04-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)
 • do 14-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
 • do 14-04-2022 13.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Wetenschappers culturele en creatieve sector
 • do 14-04-2022 17.00 - 18.30 Werkbezoek Onderwijsraad over het advies Extern toezicht en het werkprogramma van de Onderwijsraad toegelicht
 • wo 20-04-2022 09.30 - 12.30 Commissiedebat Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)
 • di 10-05-2022 17.00 - 18.00 Technische briefing Advies ‘Archeologie bij de tijd’ van de Raad voor Cultuur
 • do 19-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 02-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 16-06-2022 09.45 - 10.30 Procedurevergadering
 • do 30-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 07-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
27
Stafnotitie SVZ kennisagenda 2021 -2022 (PV 31 maart 2022)
29
Dossier Hoger onderwijs

Details

In de OCW-procedurevergadering van 31 maart jl. heeft de commissie besloten om ten aanzien van alle stukken
in de dossiers hoger onderwijs (en wetenschapsbeleid) in de procedurevergadering van 14 april (nadat het notaoverleg over de Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid heeft plaatsgevonden) te bezien of nog aparte commissieactiviteiten gewenst zijn.

Te behandelen:

30
Rondetafelgesprek Seksueel grensoverschrijdend gedrag