Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 31-3-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek om inbreng schriftelijk overleg over Factsheet sociale veiligheid d.d. 6 april met enkele dagen uit te stellen i.v.m. nog te ontvangen stuk van ISO

  De commissie stemt in met het verzoek.
 3. 3

  Verzoek om petitieaanbieding door de Gezamenlijke Gezondheidsfondsen te organiseren voorafgaand aan het commissiedebat Curriculumontwikkeling

  De commissie stemt in met het verzoek.
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Uitvoering motie van de leden Pieter Heerma en Marijnissen over in kaart brengen van de mogelijkheden voor een nieuw Nationaal Historisch Museum

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport van ResearchNed over de kosten van zij-instroomtrajecten in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Cijfers voortijdig schoolverlaten schooljaar 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer naar besteding NPO-middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief van het lid Kwint inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Financiële Positie van het Onderwijs 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over versterken toegankelijkheid pabo en voorhang Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport "De kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van Covid-19"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Schooladvisering en eindtoetsing po 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken over de subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Informele EU Jeugd- en Onderwijsraad (OJCS) - 27 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda van de virtuele bijeenkomst van Onderwijsministers over de situatie in Oekraïne van 16 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag informele OJCS-Raad (cultuur/AV) van 7 en 8 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding rapport 'Naar hoogwaardig digitaal onderwijs' van Rathenau Instituut

 25. 25

  Commissieactiviteiten

  • ma 04-04-2022 10.00 - 17.00 Notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten
  • di 05-04-2022 13.15 - 13.30 Petitie Samenwerkende Gezondheidsfondsen over structureel verankeren sociaal emotionele vaardigheden in onderwijscurriculum
  • wo 06-04-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs po/vo
  • wo 06-04-2022 14.30 - 15.30 Technische briefing Onderwijsraad m.b.t. advies 'Publiek karakter voorop'
  • do 07-04-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  • do 07-04-2022 10.00 - 12.30 Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • vr 08-04-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)
  • do 14-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
  • do 14-04-2022 13.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Wetenschappers culturele en creatieve sector
  • do 14-04-2022 17.00 - 18.30 Werkbezoek Onderwijsraad over het advies Extern toezicht en het werkprogramma van de Onderwijsraad toegelicht
  • wo 20-04-2022 09.30 - 12.30 Commissiedebat Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)
  • di 10-05-2022 17.00 - 18.00 Technische briefing Advies ‘Archeologie bij de tijd’ van de Raad voor Cultuur
  • do 19-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 02-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 16-06-2022 09.45 - 10.30 Procedurevergadering
  • do 30-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 26. 26

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Dossier Hoger onderwijs

  In de OCW-procedurevergadering van 31 maart jl. heeft de commissie besloten om ten aanzien van alle stukken
  in de dossiers hoger onderwijs (en wetenschapsbeleid) in de procedurevergadering van 14 april (nadat het notaoverleg over de Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid heeft plaatsgevonden) te bezien of nog aparte commissieactiviteiten gewenst zijn.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data