Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 2-6-2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 2-6-2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 2-6-2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
22
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot Wijziging enkele onderwijswetten in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Te behandelen:

28
Aanbieding publicatie 'Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022' van SCP
34
Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

Details

36106 Wetsvoorstel tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden
Inbrengdatum: 31 mei 2022.


36082 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022
Inbrengdatum op 3 juni 2022. 

36022 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 03-02-2022           
19 mei 2022: aangemeld voor plenair als hamerstuk

35968 Wetgeving Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
7 april 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

35920 Wetgeving Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30-09-2021
29 oktober 2021: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

35893 Wetgeving Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 16-07-2021
10 mei 2022: stemmingen uitgesteld; heropening debat verzocht.

35765 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
11 februari 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

36095 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19
2 juni 2022: stemmingen, als hamerstuk.
35
Commissieactiviteiten

Details

 • di 31-05-2022 14.00 - 14.00   Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom
                                                 van ontheemden
 • do 02-06-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • do 02-06-2022 14.00 - 17.00  CommissiedebatKennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen
 • vr 03-06-2022 10.00 - 10.00   Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
                                                 Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting
                                                 inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
 • di 07-06-2022 13.45 - 14.00   Petitie Doughnut Party (beurspromovendi) aanbieding petitie om experiment
                                                 promotieonderwijs te beëindigen
 • di 07-06-2022 17.00 - 18.00   Technische briefing Algemene Rekenkamer over Jaarverslag
 • wo 08-06-2022 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • wo 08-06-2022 14.00 - 17.00  Commissiedebat Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs
 • do 09-06-2022 10.30 - 11.45   Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
 • di 14-06-2022 17.00 - 20.30    Commissiedebat Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie
                                                  referentieniveau Nederlandse taal en rekenen'
 • wo 15-06-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei
 • wo 15-06-2022 13.00 - 14.00   Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2022
 • do 16-06-2022 09.45 - 10.30   Procedurevergadering 
 • ma 20-06-2022 10.00 - 17.00  Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021
 • di 21-06-2022 17.00 - 20.00    Rondetafelgesprek De rol en het belang van de Culturele en Creatieve sector in andere
                                                  EU-landen
 • vr 24-06-2022 10.00 - 14.00   VergaderingCursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW
 • wo 29-06-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
 • do 30-06-2022 10.00 - 14.00  Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap
 • wo 06-07-2022 14.00 - 17.00  Rondetafelgesprek Onderwijshuisvesting en ventilatie
 • do 07-07-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
 • do 08-09-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • do 22-09-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • wo 05-10-2022 10.00 - 13.00  Commissiedebat Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
 • do 06-10-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • do 20-10-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
36
Commissieactiviteiten

Details

38
Verzoek vh lid Peters om afschrift reactie minister op brief van Onderwijsontwikkeling Nederland aan minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs m.b.t. masterplan basisvaardigheden; te ontvangen vóór commissiedebat inzake Masterplan op 14 juni a.s.

Details

Verzoek is gehonoreerd (betreft brief op brievenlijst van OCW-p.v. 16 juni a.s.; zaaknummer 2022Z10790).
39
Stafnotitie rapporteurschap Wetgevingsoverleg 20 juni Jaarverslag OCW 2021
40
Voorstel AWTI betreffende motie Van der Woude / Van der Molen