Commissiedebat : Media

De vergadering is geweest

11 april 2024
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. emailprocedure d.d. 10 april 2024

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.Q. Gräper-van Koolwijk
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • C. Martens-America (VVD)
 • J.N. van Vroonhoven (NSC)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • H.M. Krul (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Verkenning rapport Commissie Van Geel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over nakoming aanbevelingen inzake doelmatigheidstaak NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur en media

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod (Kamerstuk 36410-VII-98)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het rapport 'Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan' van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van de leden Martens-America en Keijzer over het instellen van een transparantieregister waarin omroepen de kosten van elk tv- en radioprogramma vermelden (Kamerstuk 36410-VIII-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Journalistieke alliantie RPO en NLPO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken uitwerking visiebrief lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Definitief besluit op verzoek NPO tot intrekking voorlopigeerkenning Ongehoord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake de reactie van de NPO en de VCR m.b.t. het amendement van het lid Westerveld over kwalitatieve eisen aan het redactiestatuut (Kamerstuk 36200-VIII-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek tot intrekking voorlopige erkenning Ongehoord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek over een vervolg op onderzoek Hilversum in Beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de moties van het lid Kwint over met de publieke omroep bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt (Kamerstuk 36200-VIII-133) en ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (Kamerstuk 36200-VIII-165)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken over de aangenomen motie van de leden Werner en Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (Kamerstuk 36200-VIII-167)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kadernotitie adviescollege publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data