Categorieën

Er zijn drie groepen van belangenbehartigers/lobbyisten:

  • medewerkers van public affairs en public relations bureaus

  • vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties/brancheverenigingen/koepels 

  • vertegenwoordigers van gemeentes en provincies.

Vaste toegangspas aanvragen

Wilt u een pas aanvragen? Geef dan aan met welk doel en namens welke instelling of organisatie u optreedt. Per organisatie of instelling wordt maximaal één pas verstrekt. Deze gegevens komen in het onderstaande register.

Komt u in aanmerking voor de pas? Vul dan een aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u opvragen bij het secretariaat van de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer:

T: 070-318 3090
F: 070-318 2160
E: secretariaatbeveiligingsdienst@tweedekamer.nl

Tot welke ruimtes hebben lobbyisten toegang?

Lobbyisten hebben sinds 6 maart 2018 alleen nog toegang tot de semiopenbare ruimten in het Tweede Kamergebouw: zoals de publieke tribunes van vergaderzalen, de centrale hal en de koffiecorner. Als lobbyisten toegang willen krijgen tot het beveiligde gedeelte van het gebouw, moeten zij vooraf een afspraak maken met Kamerleden of medewerkers die zij willen bezoeken.

Het besluit is genomen in het belang van de veiligheid in het Kamergebouw en voor het creëren van een gelijk speelveld voor grotere en kleinere belangenorganisaties. In 2017 vroeg de Kamer het Presidium om het passenbeleid voor deze groep te evalueren. Ook het bewaken van de veiligheid in de Kamer was een overweging om het passenbeleid aan te passen.

Tot 6 maart 2018 hadden lobbyisten met een pas toegang tot het volledige Kamergebouw.