Lobbyisten

Sinds 1 juli 2012 kent de Tweede Kamer een openbaar register van belangenbehartigers/lobbyisten met een vaste toegangspas voor de Kamer. Deze pas geeft toegang tot de semi-openbare ruimte in het Tweede Kamergebouw.

Categorieën

Er zijn drie groepen van belangenbehartigers/lobbyisten:

  • medewerkers van public affairs en public relations
  • bureausvertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties/brancheverenigingen/koepels 
  • vertegenwoordigers van gemeentes en provincies.

Vaste toegangspas aanvragen

Wilt u een pas aanvragen? Geef dan aan met welk doel en namens welke instelling of organisatie u optreedt. Per organisatie of instelling wordt maximaal één pas verstrekt. Deze gegevens komen in het onderstaande register.

Komt u in aanmerking voor de pas? Vul dan een aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u opvragen bij de Servicebalie Rijkspassen van de Tweede Kamer:

T: 070-318 3090
E: BEV-Servicebalie@tweedekamer.nl 

Per 1 maart 2022 is de regeling voor lobbyisten uit het oogpunt van veiligheid aangevuld met een veiligheidsscan/controle bij binnenkomst en een activatie van de toegangspas bij ieder bezoek. Lees hierover meer hierover in de brief die het Presidium hierover stuurde. 

Tot welke ruimtes hebben lobbyisten toegang?

Lobbyisten hebben toegang tot de semi-openbare ruimte in het Tweede Kamergebouw; de centrale hal en de koffiecorner. Als lobbyisten toegang willen krijgen tot het beveiligde gedeelte van het gebouw, moeten zij vooraf een afspraak maken met Kamerleden of medewerkers die zij willen bezoeken. Lobbyisten die plenaire vergaderingen en/of openbare commissievergaderingen willen bijwonen op de publieke tribune dienen zich vooraf aan te melden via deze website of ter plekke via de aanmeldzuilen bij de ingang aan het Prinses Irenepad 1.

Het besluit is (in 2021) genomen in het belang van de veiligheid in het Kamergebouw en voor het creëren van een gelijk speelveld voor grotere en kleinere belangenorganisaties.