Notaoverleg : Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

De vergadering is geweest

25 januari 2021
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • R. Bisschop (SGP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

  VVD: 8 minuten
  PVV, CDA en D66: 7 minuten
  GroenLinks, SP: 6 minuten
  PvdA: 5 minuten
  ChristenUnie, SGP en overige fracties: 4 minuten
 2. 2

  Leraren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Examens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Eerste rapportage peilingsonderzoek en maandrapportage meldpunt schoolsluiting

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afronding experiment Regelluwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld (Kamerstuk 35570-VIII-68)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport monitoringsonderzoek subsidieregeling (hoog)begaafden eerste meting over 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data