Notaoverleg

Passend onderwijs

Notaoverleg: "Passend onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 november 2020, over Passend onderwijs
Stenogram
Download Passend onderwijs (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Passend onderwijs, 16-11-2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden

Details

Tijd per fractie totaal:
(incl. 2e termijn)

VVD: 18 minuten
PVV, CDA en D66: 12 minuten
GroenLinks, SP: 10 minuten
Overige fracties: 4 minuten

Na de eerste termijn Kamer is een lunchpauze voorzien van 60 min.
5
Aanbieding rapport 'Van passend naar inclusief. Kinderen over hun perspectief op passend onderwijs' van De Kinderombudsman
7
Afschrift brief De Kinderombudsman aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. reactie op evaluatie onderwijs Caribisch Nederland
21
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen:

Gerelateerde zaken