Notaoverleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

16 november 2020
11:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE 
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

  Tijd per fractie totaal:
  (incl. 2e termijn)

  VVD: 18 minuten
  PVV, CDA en D66: 12 minuten
  GroenLinks, SP: 10 minuten
  Overige fracties: 4 minuten

  Na de eerste termijn Kamer is een lunchpauze voorzien van 60 min.
 2. 2

  Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de evaluatie van passend onderwijs en advies "Steeds inclusiever" van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapporten passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding rapport 'Van passend naar inclusief. Kinderen over hun perspectief op passend onderwijs' van De Kinderombudsman

 6. 6

  Eindrapport en laatste deelonderzoeken ten behoeve van de evaluatie passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift brief De Kinderombudsman aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. reactie op evaluatie onderwijs Caribisch Nederland

 8. 8

  Reactie op de brief van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden inzake VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderwijszorg Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op een brief van het landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (Lecso) over de bureaucratie van samenwerkingsverbanden in coronatijd

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over aanpak TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Deelonderzoeken t.b.v. de evaluatie passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Grotere klassen en wachtlijsten door lerarentekort in speciaal onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Thuiszitters in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op enkele moties en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Nationale ombudsman ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’ opgesteld door de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over een brandbrief van een ouder over zijn kind in relatie tot passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake klacht over behandeling brief met betrekking tot vragen over vso door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De derde onderwijs- en zorgbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het onderwijsaanbod van het Hoenderloo College

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data