Wetgevingsoverleg : Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De vergadering is geweest

17 juni 2021
14:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
WGO verplaatst naar 14.00 uur

INDICATIEVE SPREEKTIJD: 9 min. per fractie, incl. 2e termijn
(indien dit niet volstaat, graag vooraf aan griffier kenbaar maken)

SPREKERSVOLGORDE:
 1. Rapporteurs inzake Jaarverslag ministerie OCW (de leden Van Meenen en De Hoop)
 2. Antwoord bewindspersoon(/bewindspersonen)
 3. Inbreng 1e termijn Kamer inzake rest van de agenda (circa 6 min.)
 4. Antwoord bewindspersonen en inspecteur-generaal
 5. Inbreng 2e termijn Kamer (circa 3 min.)
 6. Antwoord bewindspersonen

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • N. Gündogan (Volt)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Tielen over een compact resultatenoverzicht over leesvaardigheid (Kamerstuk 28760-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage burgerbrieven 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ en 'Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data