Inbreng schriftelijk overleg

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

Inbreng schriftelijk overleg: "Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten, 24-9-2021

Agendapunten