Rondetafelgesprek : Media en Persvrijheid

De vergadering is geweest

1 juli 2021
12:00 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
genodigdenlijst aangepast
en agendapunt 3 toegevoegd

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Toelichting


  Nederland is voor het tweede jaar op rij een plek gezakt op de jaarlijkse internationale persvrijheidsindex van Reporters sans Frontières (RSF)[1]. Hiermee is Nederland nu terecht gekomen op de zesde plek[2], en raakt daarmee verder verwijderd van de wereldtop. Ten grondslag hieraan liggen volgens het RSF verontrustende trends, zoals de buitenlandse inmenging in het Nederlandse persbeleid en de bedreiging van journalisten. Sinds 2020 is er een stijging te zien in het aantal meldingen over bedreigingen door journalisten, maar niet enkel stijgt de frequentie, ook de ernst van de bedreigingen neemt toe volgens PersVeilig[3].
   
  In het rondetafelgesprek willen de Kamerleden met u in gesprek gaan om dieper inzicht te verkrijgen in de stand van zaken en de bedreigingen van persvrijheid. Ook willen de leden een beter beeld krijgen van de instrumenten die worden ingezet voor de veiligheid van journalisten en hoe deze bijdragen aan de bevordering van persvrijheid. Daarnaast plaatsen ze graag de Nederlandse persvrijheid in internationaal perspectief, om te zien wat en hoe het beter kan in Nederland. Tijdens het gesprek zullen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
   
  • Wat zijn de sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen voor de persvrijheid?
  • Welke rol spelen de bedreigingen van journalisten hierbij?
  • In hoeverre dragen ingezette instrumenten naar de mening van de gesprekspartners bij aan een betere persvrijheid?
  • Hoe wordt internationaal met deze problematiek omgegaan? Speelt het daar ook? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is men hier mee omgegaan? (denk aan landen als Denemarken, Finland, Zweden: wat kunnen we hiervan leren?) Zijn er internationale best practices?
  • Wat is uw reflectie op het recent gepubliceerde onderzoek[4] van I&O Research in opdracht van PersVeilig, waaruit blijkt dat de agressie en bedreiging tegen journalisten toeneemt en de persvrijheid in het geding is?
  • Wat kan er beter ten aanzien van het probleem van de dalende persvrijheid en de bedreiging van journalisten?
 2. 2

  Genodigdenlijst

  Blok 1   12.00 – 12.45 uur
  Journalisten
  • Paul Vugts, misdaadjournalist
  • Pim Sedee, journalist Telegraaf
  • Willem Groeneveld, hoofdredacteur van het Groningse stadsblog Sikkom
  • Edwin van den Berg, verslaggever NOS
  • Seada Nourhussen, hoofdredacteur van One World (verhinderd)
   
   
  Blok 2   12.50 – 13.35 uur
  Belangenorganisaties journalistiek en media
  • Thomas Bruning, algemeen secretaris, Nederlandse Vereniging van Journalisten, teven directeur Persveilig
  • Quint Kik, onderzoekscoördinator Stimuleringsfonds voor de journalistiek
  • Peter ter Velde, projectleider en veiligheidscoördinator PersVeilig
  • Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Over dit onderwerp te horen op nporadio1.
   
   
   
  Blok 3 13.40 – 14.25 uur
  Onderzoekers/wetenschappers
  • Alex Brenninkmeijer, mede-auteur een Dreigend Klimaat, lid van de begeleidingscommissie van rapport over geweld tegen journalisten.
  • Prof. dr. Claes de Vreese, hoogleraar Artificial Intelligence and Society, UvA
  • Danielle Arets, lector Journalistiek en Innovatie, Fontys Hogescholen
  • Wera van Hoof, beleidsadviseur/ -onderzoeker bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, n.a.v. Onderzoek Psychosociale Effecten van Bedreiging en Beveiliging
 3. 3

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven