Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat

De vergadering is geweest

12 mei 2021
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat

    Te behandelen:

    Loading data