Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 14-1-2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 14-1-2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
48
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 18-01-2021 13.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
 • di 19-01-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs
 • wo 20-01-2021 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)
 • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
 • do 21-01-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs
 • do 21-01-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie Eindrapport evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • ma 25-01-2021 10.00 - 18.00 Notaoverleg Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum
 • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 11-02-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • vr 12-02-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad (Onderwijs( (vrijdag 19 februari 2021)
 • wo 12-05-2021 15.00 - 17.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 17 en 18 mei 2021
50
Stafnotitie schakelpunten