Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

14 januari 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • A. Kuik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Appreciatie moties WGO Mediabegroting 30 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies van de Raad voor Cultuur over 'Onderweg naar overmorgen'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten van het eerste jaar subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie ARVODI en Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Advies kenniscoalitie over 3% investeringen in Research and Development (R&D)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Subsidieregeling coronabanen hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang uitvoering bestuursakkoord mbo 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Versterking kwaliteitszorg in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkeling derde geldstroom en beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toekomstperspectief kwalificatiestructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Strategische evaluatie Lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding landelijk kader en toelichting invulling universitaire ombudsfunctie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besluit inzake de transitie van het BPRC naar minder proeven en meer proefdiervrije innovaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Versterking samenwerking praktijkonderwijs en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Samenwerking met China op het gebied van onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Internationale Kennis- en Talentstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Er zit energie in het beroepsonderwijs!

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken Leesoffensief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Visie op het lectoraat

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Bestuurlijke samenwerking en fusies in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nog te ontvangen nota n.a.v. Verslag wetsvoorstel Evenwichtiger maken van verhouding tussen aantal mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wetsvoorstel inzake vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de motie van de leden Segers en Klaver over maximale inspanning om zo veel mogelijk kwetsbare gezinnen en kinderen te bereiken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wetsvoorstel in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport monitoringsonderzoek subsidieregeling (hoog)begaafden eerste meting over 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afronding experiment Regelluwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over examenresultaten 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag Videoconferentie EU Onderwijsministers 30 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: LHBTIQ strategie 2020-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 18-01-2021 13.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
  • di 19-01-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs
  • wo 20-01-2021 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)
  • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • do 21-01-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs
  • do 21-01-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie Eindrapport evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • ma 25-01-2021 10.00 - 18.00 Notaoverleg Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum
  • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 11-02-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • vr 12-02-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad (Onderwijs( (vrijdag 19 februari 2021)
  • wo 12-05-2021 15.00 - 17.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 17 en 18 mei 2021
 49. 49

  Rondvraagpunt van het lid Westerveld inzake het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem

  Te behandelen:

  Loading data