Inbreng schriftelijk overleg

De Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Inbreng schriftelijk overleg: "De Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) De Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019, 28-5-2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten