Homepage

Verhoor

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

29 september 10:15 - 12:15 uur
Enquêtezaal
Het wapengebruik onder jongeren neemt toe. Welk beleid is nodig om dit aan te pakken? De commissie voor...
In beslag genomen boksbeugels, messen, luchtdrukpistool, honkbalknuppel en zwaard

Nieuws uit de Kamer


Debat over Spreidingswet

De Tweede Kamer vervolgt vandaag het debat over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook de Spreidingswet...

2 mannelijke asielzoekers lopen in de gang van hun opvanglocatie.

Uitgelicht


Commissiedebat femicide

In Nederland wordt gepleit voor het gebruik van het woord femicide om uitdrukking te geven aan het specifieke...

Concessie hoofdrailnet 2025

De nieuwe concessie voor het hoofdrailnet (HRN) moet op 1 januari 2025 ingaan. Over het ontwerp van die...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Mantelzorg

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IPO, VNG, Omgevingsdienst NL en BRZO+ inzake interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 27/6)

- uur
Plenair

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Monique van de Bospoort

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Tweeminutendebat Auto (CD 15/6)

- uur
Plenair

Tweeminutendebat Maritiem (CD 30/5)

- uur
Plenair

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Gerard Blankestijn

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mijnbouw/Groningen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Knelpuntenbrieven UWV, SVB en LCR

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wapens en jongeren

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verkiezingen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Debatten in het kort

Behandeling spreidingswet afgerond

27 september 2023, wetsvoorstel – Met de spreidingswet kunnen gemeenten worden verplicht om asielzoekers op te vangen. De Kamer debatteert over het wetsvoorstel van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid).

Wetsvoorstellen

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Jonge H.M. de (CDA)
Indiener H.M. de Jonge minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere