Wetsvoorstel Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wetgevingsoverleg

Live debatten – nu en straks

De Kamer op Twitter

2eKamertweets25 sep

Eigen risico blijft gelijk, zorgpremie stijgt zie: https://t.co/5JfuDsgCY3

BuHa_OSTK25 sep

Agenda van de procedurevergadering -OS van donderdag 28 september 2017 online: https://t.co/UEPLBIiLzi