Homepage

3 oktober 16:55 - 17:20 uur
Technische briefing

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Troelstrazaal
Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen voor 2024 gepresenteerd. Wat vindt de Tweede Kamer daarvan? Op...
De Miljoenennota 2024 ligt op het spreekgestoelte van Kamerleden in de plenaire zaal.

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht


Rondetafelgesprek over dementiezorg

Het vraagt veel van familieleden en andere naasten om mensen met dementie de juiste zorg te geven. De...

Circulaire economie

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en bestaat er bijna geen afval meer. Over verschillende...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Vragenuur

- uur
Plenair

Stemmingen

- uur
Plenair

Regeling van werkzaamheden

- uur
Plenair

Nu live: Publicatie 'Schaarste schuurt' van de Onderwijsraad

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nu live: Regeldruk in de zorg

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Debatten in het kort

Vragen CDA over dierziekte blauwtong

3 oktober 2023, mondelinge vragen - Vedder (CDA) vraagt minister Adema (Landbouw) wat hij onderneemt om de zich snel verspreidende ziekte blauwtong een halt toe te roepen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener A.H. Kuiken Tweede Kamerlid