Kamerstukken

Zoekresultaten (467.979)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022. 1 Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tussen 7 september 2022 en 14 september 2021 de volgende voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende

2022D32201

Overige Kamerstukken

Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden op 28 september 2022

Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden op 28 september 2022. Van: Commissie LNV Verzonden: dinsdag 27 september 2022 17:19 Aan: Commissie LNV Onderwerp: Definitief overzicht commissie-RvW LNV d.d. woensdag 28 september 2022 DEFINITIEF OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

2022D26755

Overige Kamerstukken

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 29 september 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 29 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Donderdag 29 september 2022, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: GEEN AANMELDINGEN Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk woensdag 28 september

2022D35511

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 27 september 2022

4e vergadering, dinsdag 27 september 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Datacenters; Ruimtelijke ordening; Klimaatakkoord gebouwde omgeving; Bouwregelgeving; Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte;

Moties

Motie van het lid Azarkan

Motie van het lid Azarkan. 36151-16 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN HET LID AZARKAN Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat informele leningen die gerelateerd zijn aan de KOT-affaire stechts voor vergoeding

2022D38050

Moties

Motie van het lid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt. 36151-21 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen De Ver eres f ‘3 loc hooret OW betanads lacs) Meta Netooell ke ReGen, (OI Qovea fe Mager dot alle OrguniSatres Ate As Pescluilels ug

2022D38055

Moties

Motie van het lid Azarkan

Motie van het lid Azarkan. 36151-14 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN HET LID AZARKAN Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de hardheid van de wet en de O/GSregeling een drempelbedrag geldt van 1500

2022D38048

Moties

Motie van de leden Grinwis en Arib

Motie van de leden Grinwis en Arib. 36151-19 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN ARIB Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de wetgever in het Burgerlijk Wetboek de redelijke kosten ter

2022D38053

Moties

Motie van het lid Inge van Dijk

Motie van het lid Inge van Dijk. 36151-17 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN HET LID INGE VAN DiJK Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat er nog veel gedupeerde ouders zijn die het proces van herstel moeten

2022D38051

Moties

Motie van het lid Inge van Dijk

Motie van het lid Inge van Dijk. 36151-18 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN HET LID INGE VAN DiJK Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat een groep gedupeerde ouders als gevolg van de grote terugvorderingen

2022D38052

Moties

Motie van het lid Azarkan

Motie van het lid Azarkan. 36151-15 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN HET LID AZARKAN Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen \) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoeken steekproeven in CAFonderzoeken naar niet-KOT toeslagen wel

2022D38049

Moties

Motie van het lid Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt. 36151-20 27 september 2022 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Wetgevingsoverleg - Wet Hersteloperatie Toeslagen De Kamer, Gehoord de beraadslagingen, Van mening dat de gelden die beschikbaar komen uit hoofde van de Kindregeling niet in de boedel

2022D38054

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij 35825 nr. 18 ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij 35825 nr. 18 ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte.

2022D38047

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij brief stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne

Beslisnota bij brief stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne.

2022D38046

Overige Kamerstukken

Overzicht steun aan Oekraïne van internationale partners

Overzicht steun aan Oekraïne van internationale partners.

2022D38045

Naar boven