Kamerstukken

Zoekresultaten (530.015)

U zoekt in Kamerstukken

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking...

2024P02774

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken. 36410-III-12  Motie van het lid Ergin over vaart zetten achter de implementatie van...

2024P02779

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024. 22112-3890  Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese...

2024P02777

Stemmingsuitslagen

Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. 36471-31  Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v...

2024P02773

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over oversterfte

Moties ingediend bij het debat over oversterfte. 25295-2156  Motie van het lid Joseph c.s. over datasets en analyses van het CBS over oversterfte langer toegankelijk houden voor wetenschappelijk vervolgonderzoek   25295-2161  Motie van het lid Tielen...

2024P02778

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de...

2024P02775

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V). 36410-V-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024   36410-V-41  Gewijzigd amendement...

2024P02772

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Twee onderzoeksrapporten op het gebied van transgenderzorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Twee onderzoeksrapporten op het gebied van transgenderzorg. 31016-368  Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over bij de doorontwikkeling van het kwaliteitskader nadrukkelijk rekenschap geven van de terughoudende benadering...

2024P02776

Overige Kamerstukken

Lijst met EU-voorstellen SZW

Lijst met EU-voorstellen SZW. 1 Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tot 22 februari 2024 de volgende voor de vaste commissie szw relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende...

2024D00118

Toezeggingen

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo. De schoolkostenmonitor komt, inclusief de beleidsreactie, voor de zomer.

TZ202303-003

Toezeggingen

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo. De toekomstverkenning LLO, Leven Lang Ontwikkelen, die onder verantwoordelijkheid ligt van minister Wiersma en minister Van Gennip, komt in het voorjaar naar de Kamer. De bredere waaier van het vervolgonderwijs, onder verantwoordelijkheid van minister Dijkgraaf, in het kader van de stelselverkenning komt voor

TZ202303-001

Toezeggingen

Toezegging bij Wetenschapsbeleid

Toezegging bij Wetenschapsbeleid. De toekomstverkenning wordt rond de zomer met de Kamer gedeeld. De beleidsreactie hierop ontvangt de Kamer na de zomer. Hierin wordt ook de bekostiging meegenomen.

TZ202304-188

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ceder over de huisvesting van de YMCA-vakantiekampen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ceder over de huisvesting van de YMCA-vakantiekampen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de...

2024D06518

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS. Commissie VWS 22 februari 2024 Commissie VWS 22 februari 2024 betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie...

2024D06602

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman 36197-18 ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman 36197-18 ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer.

2024D06601