Dinsdag 29 oktober

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om uitstel inbreng verslag Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (32587)

E-mailprocedure
13:00 - 13:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep KVKO- Onderwerpen Kennisagenda 2019 (verplaatst naar 5 november van 13.00-13.45 uur)

Vergadering
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek verplaatsing voorzetting AO Armoede- en schuldenbeleid naar 14 november 2019 van 10.00-12.00 uur:

E-mailprocedure
tot 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek petitieaanbieding FNV op 30 oktober 2019 in het kader van te behandelen wetsvoorstel Wet Harmonisatie Wajong

E-mailprocedure

Woensdag 30 oktober

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om het voor donderdag 31 oktober a.s. geplande AO Kinderbijslag en kindgebonden budget uit te stellen

E-mailprocedure
13:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapporteurs begroting SZW 2020 (verplaatst naar 31 oktober 2019)

Vergadering
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287 (wordt tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19:30 - 19:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

FNV - Wet harmonisatie Wajong

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Donderdag 31 oktober

10:00 - 11:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapporteurs begroting SZW 2020

Vergadering
Kuyperkamer  (besloten)
10:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Dinsdag 5 november

13:00 - 13:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep KVKO- Onderwerpen Kennisagenda 2019

Vergadering
Rommekamer  (besloten)
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op CPB onderzoek "Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond" - 29544-951

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
17:30 - 18:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Briefing rapporteurs begroting SZW 2020 (wordt verplaatst naar 13 november 2019)

Vergadering

Woensdag 6 november

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd - 35294

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 7 november

10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsongeschiktheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting) (wordt verplaatst naar 14 november 2019)

Algemeen overleg

Woensdag 13 november

10:00 - 11:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK - Onderzoek ouderenregelingen

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
12:30 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delegatiebijeenkomst werkbezoek Parijs 5 t/m 7 januari 2020

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Briefing rapporteurs begroting SZW 2020

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 14 november

10:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek van het lid Kwint om kabinetsbrief inkomenseffecten amendement Nijkerken-de Haan c.s. (35 275, nr. 8)

E-mailprocedure

Maandag 18 november

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om het voor 20 november 2019 ingeplande AO kinderbijslag en kindgebonden budget tot nader order uit te stellen

E-mailprocedure
16:00 - 19:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Dinsdag 19 november

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 20 november

11:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SCP - Resultaten evaluatie werking Participatiewet

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
13:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Donderdag 21 november

tot 10:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel om een SO te voeren over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019

E-mailprocedure
13:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 27 november

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens - 35316

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 2 december

14:30 - 16:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Dinsdag 3 december

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapport Ouderdomsregelingen ontleed

Inbreng feitelijke vragen
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
17:30 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep kennisthema 'rondkomen'

Vergadering
Klompezaal

Woensdag 4 december

13:00 - 13:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tweede delegatiebijeenkomst werkbezoek Parijs 5 t/m 7 januari

Vergadering
Donkerkamer  (besloten)
13:00 - 15:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg 27 november 2019)

Algemeen overleg
13:30 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over ouderenregelingen (Donkerkamer)

Vergadering

Donderdag 5 december

12:00 - 12:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Evaluatie Participatiewet

Vergadering
Oudkamer  (besloten)
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35350-XV

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 17 december

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 18 december

13:00 - 13:15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aandacht voor armoede in Nederland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Zondag 5 januari

10:00 - 23:59

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek Parijs (wordt tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Parijs  (besloten)

Maandag 6 januari

00:01 - 23:59

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek Parijs (wordt tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Parijs  (besloten)

Dinsdag 7 januari

00:01 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek Parijs (wordt tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Parijs  (besloten)

Woensdag 15 januari

13:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn) - 35358

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 16 januari

11:00 - 12:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV - ICT (LET OP: tijdstip gewijzigd)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 13:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep RTG Initiatiefnota "In Nederland beschik je over je eigen leven"

Vergadering
Klompezaal  (besloten)

Maandag 20 januari

09:00 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek EU - Brussel

Werkbezoek
Brussel  (besloten)

Dinsdag 21 januari

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Dinsdag 28 januari

13:30 - 13:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

HOOB - Ouderdomsregelingen (AOW)

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Woensdag 29 januari

13:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie (wordt verplaatst naar 5 februari 2020)

Algemeen overleg

Donderdag 30 januari

14:00 - 15:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie regulering van werk

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Maandag 3 februari

13:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek Ouderdomsregelingen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Dinsdag 4 februari

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 5 februari

10:00 - 11:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER-verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Donderdag 6 februari

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van SZW op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake SyRi

E-mailprocedure
16:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Technische briefing SER over de voortgangsrapportage 'Leven Lang Ontwikkelen'

Technische briefing
Klompezaal

Woensdag 12 februari

10:00 - 11:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie SZW - Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Technische briefing
Klompezaal
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets - 35374

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ZZP (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Donderdag 13 februari

13:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delegatie van het Turks Parlement (subcommissie Turken in het Buitenland en Aanverwante Relaties)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Dinsdag 18 februari

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
17:30 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delegatiebijeenkomst werkbezoek Parijs 1 t/m 3 maart 2020

Vergadering
Klompezaal  (besloten)

Woensdag 19 februari

13:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsdoorlichting artikel 9 begroting SZW (Nabestaanden) - 30982-55

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW (oudedagsvoorziening) - 30982-54

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 20 februari

10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezond en veilig werken

Algemeen overleg
Klompezaal
13:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Evaluatie van de Participatiewet

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Vrijdag 21 februari

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 24 februari

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen - 35302-71

Inbreng schriftelijk overleg

Zondag 1 maart

16:00 - 23:59

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek Parijs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)

Maandag 2 maart

00:01 - 23:59

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek Parijs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)

Dinsdag 3 maart

00:01 - 22:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek Parijs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)

Woensdag 4 maart

10:00 - 11:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delegatie van het Deense Parlement

Gesprek
Den Uylzaal  (besloten)
14:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Staat van Nederland 2019

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 5 maart

10:30 - 11:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afwegingskader UWV

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Dinsdag 10 maart

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 11 maart

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 12 maart

10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoering sociale zekerheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:45 - 15:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en sociale rechten Schmit

Gesprek
Klompezaal

Woensdag 18 maart

10:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050 (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beantwoording van Kamervragen van leden van de fracties van VVD, CDA en PvdA over het korten op Wajong-uitkeringen bij het krijgen van een eindejaarsuitkering

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 19 maart

10:00 - 11:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stichting van de Arbeid - AOV zelfstandigen (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing

Maandag 23 maart

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415)

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 24 maart

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
17:30 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep veranderende arbeidsmarkt (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Vergadering
Geannuleerd

Donderdag 26 maart

10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ZZP (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Dinsdag 31 maart

tot 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de brief Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

E-mailprocedure

Woensdag 1 april

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek schriftelijk overleg over Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid

E-mailprocedure
tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek verschuiven schriftelijk overleg over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers naar 3 april 2020 om 14.00 uur

E-mailprocedure
13:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Participatiewet/Breed Offensief (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (2020Z05745) (verplaatst naar 2 april 2020)

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 2 april

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (2020Z05745)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (2020Z05829)

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 3 april

tot 15:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek voor een feitelijke vragenronde Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

E-mailprocedure

Maandag 6 april

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om een wetgevingsoverleg te voeren over de tweede incidentele suppletoire begroting Noodpakket en aanverwante stukken

E-mailprocedure
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) - 35430

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 7 april

14:45 - 15:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Dinsdag 14 april

10:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Woensdag 15 april

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om schriftelijk overleg te voeren over de brief Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering

E-mailprocedure

Vrijdag 17 april

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering - 32824-295

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 20 april

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek lid Van Weyenberg (D66) over het bericht 'Via de telefoon bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWV-artsen’

E-mailprocedure

Dinsdag 21 april

tot 10:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om reactie minister van SZW over het bericht 'Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor straks flink de klos’

E-mailprocedure
tot 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inplannen van het nota/algemeen overleg Arbeidsmigratie op maandag 25 mei 2020 van 12.00 tot 18.00 uur

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Woensdag 22 april

15:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 april 2020 (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Donderdag 23 april

10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

AOW-onderwerpen (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Vrijdag 1 mei

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 5 mei 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 12 mei

09:30 - 10:15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal
10:30 - 13:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - 35358

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Maandag 18 mei

14:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota 'In Nederland beslis je over je eigen leven' (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Dinsdag 19 mei

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Maandag 25 mei

12:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer  (besloten)
13:30 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 26 mei

tot 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verkorte Voorhangprocedure wijzigingsbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de geldigheidsduur van functies in het CBBS - 29544-1008

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 28 mei

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 -35470 -XV-1

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 - 35470-XV SZW

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 - 35470-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG) SZW

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 -35470 -XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) SZW

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 2 juni

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-XV

Inbreng feitelijke vragen
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Woensdag 3 juni

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk - 29544-1006

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op verzoek commissie over de artikelen 'Via de telefoon bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWV-artsen’ en het bericht ‘Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor straks flink de klos’ - 29544-1005

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 juni 2020 (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 4 juni

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) - 35473

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 5 juni

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van het lid Paternotte (met steun van VVD, CDA, GL, SP, PvdA en CU) om de inbrengdatum verslag wetsvoorstel Inburgering vast te stellen op vrijdag 12 juni om 13.00 uur

E-mailprocedure

Dinsdag 9 juni

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 (31322-412)

E-mailprocedure

Vrijdag 12 juni

tot 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) - 35483

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 15 juni

11:30 - 12:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
13:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stichting van de Arbeid - AOV zelfstandigen

Technische briefing
Thorbeckezaal
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 (31322-412)

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 16 juni

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanmelden wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 voor plenaire behandeling

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Woensdag 17 juni

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

E-mailprocedure
14:30 - 18:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ZZP

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 18 juni

09:30 - 12:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Oude zaal
tot 10:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 22 juni

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel digitaal aanbieden petitie

E-mailprocedure
tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel tot uitstel algemeen overleg Pensioenenonderwerpen op 25 juni 2020

E-mailprocedure
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

E-mailprocedure

Dinsdag 23 juni

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel digitaal aanbieden petitie Wilthagen en Sterk

E-mailprocedure

Woensdag 24 juni

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om uitstel AO arbeidsmarktbeleid 24 juni 2020

E-mailprocedure
13:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmarktbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
16:45 - 18:15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 25 juni

11:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER - Denktank advies "De contouren van een intelligent herstelbeleid"

Gesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenonderwerpen (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Maandag 29 juni

11:30 - 12:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Oude zaal
13:00 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Dinsdag 30 juni

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Woensdag 1 juli

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord (2020Z11754)

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 2 juli

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vaststellen eindnotitie Leven Lang Ontwikkelen en verzoek kabinetsappreciatie

E-mailprocedure

Vrijdag 10 juli

tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 17 juli 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 8 september

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 9 september

tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) - 35494

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 29 september

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Dinsdag 13 oktober

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Dinsdag 3 november

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Dinsdag 17 november

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Dinsdag 1 december

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Dinsdag 15 december

16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen