Algemeen overleg

Arbeidsmigratie (wordt verplaatst tot na kerstreces)

Algemeen overleg: "Arbeidsmigratie (wordt verplaatst tot na kerstreces)"Deze vergadering is verplaatst naar 3 februari 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur (AO wordt verplaatst tot na kerstreces)