Algemeen overleg

Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 120.00-14.00 uur (wordt tot nader order uitgesteld)