Wetgevingsoverleg : Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021)

De vergadering is geweest

12 november 2020
9:30 - 14:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M. de Graaf (PVV)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • C. Stoffer (SGP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Informatie over een drietal fouten die aan het licht zijn gekomen in de uitvoering van het huidige inburgeringsstelsel en over de beheersmaatregelen die zijn of worden getroffen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fraude inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 - Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpak ongewenste buitenlandse financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Mogelijkheden inburgeringsplicht Turkse asielstatushouders op korte termijn invoeren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inzet vanaf dag één voor asielzoekers en statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Effecten corona op inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering (Kamerstuk 32824-295)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Heropening examenlocaties inburgeringsexamen en Staatsexamen Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Migrantenmonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Update n.a.v. een diplomatieke nota van de ambassade van Koeweit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpak ten aanzien van ongewenste vormen van diasporapolitiek van de Turkse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkenning informele scholing

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Derde verlenging inburgeringstermijn en leentermijn vrijwillige inburgeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitor Sociale Inclusie: meting 4. Derde vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden Roma en Sinti in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoeringsbrief Inburgering 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verlenging inburgeringstermijn en wijziging inburgeringsregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van het lid Wiersma over inzichtelijk maken aan welke doelmatigheidscriteria de versterkingsgelden worden getoetst (Kamerstuk 32824-274)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie onderzoek duurzame integratie statushouders door Toezicht Sociaal Domein (TSD)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op de Franse aanpak van ‘ongewenste beïnvloeding en islamitische radicalisering’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20..

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindrapport arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders door Regioplan

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Invulling van de motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan (Kamerstuk 30950-170)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de motie van het lid Segers c.s. over borgen van goed inburgeringsonderwijs bij de roc's

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data