Wetgevingsoverleg

Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021)

Wetgevingsoverleg: "Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2020, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021)
Stenogram
Download Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene Convocatie wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 09.30-14.00 uur (agendapunten toegevoegd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 - Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021)

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

Te behandelen:

27
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: