Commissiedebat : Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023 - geen doorgang, wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 14 november 2023

De vergadering is geannuleerd

22 november 2023
10:00 - 12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(commissiedebat geen doorgang, wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

Spreektijd per fractie: 3 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • C.E.G. van Gennip
    minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Agendapunten

  1. 1

    Nog te ontvangen geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023

  2. 2

    Nog te ontvangen verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023