Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - omgezet in schriftelijk overleg op 18 juni 2024

De vergadering is geannuleerd

18 juni 2024
18:00 - 21:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(geen doorgang, wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Eigentijdse Ongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

  Te behandelen:

  Loading data