Rondetafelgesprek

Kennisbijeenkomst: Hoe werk blijft veranderen

Rondetafelgesprek: "Kennisbijeenkomst: Hoe werk blijft veranderen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie Kennisbijeenkomst: "Hoe werk blijft veranderen" - 8 oktober 2021, 14.00-1630 uur (deelnemer gewijzigd)

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma

Details


Inleidingen:
  • Kamerleden: de leden Tielen (VVD) en Gijs van Dijk (PvdA) (voorzitters)
  • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): mw. M. Olde Monnikhof
 
Ronde 1: Onderzoek en praktijk UWV
  • Mw. M. Olde Monnikhof, adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  • Dhr. R. van der Veen, Sociaal Economische Raad (SER)
  • Dhr. D. Das, onderzoeker Rathenau Instituut
  • Dhr. T. Thissen, algemeen directeur UWV Werkbedrijf
 
Ronde 2: De Praktijk
  • Mw. M. ten Hoonte, directielid Randstad
  • Dhr. M. Muller, oprichter/directeur Picnic
  • Mw. C. Helder, zorgbestuurder
  • Dhr. C. Alderliesten, Deltalinqs