Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

9 september 2020
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en vooruitzicht 2021-2027 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomsten uitzendonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitspraak Oasis-zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid Palland c.s. over het in kaart brengen van belemmeringen voor het combineren van banen (Kamerstuk 29544-946)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Westhavenarrangement

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie DWSRA-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Migrantenmonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage cao-afspraken 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie naar de Wet werk en zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

  Te behandelen:

  Loading data