Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip
  • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Kinderbijslag en kindgebonden budget - 20 november 2019, 13.00-17.00 uur (wordt tot nader order uitgesteld)