Gesprek : Kennismakingsgesprek met Bestuursraad van SZW (wordt tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

25 oktober 2021
14:00 - 15:00 uur
Externe locatie: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Den Haag.

Bijlage