Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

8 februari 2021
10:00 - 17:00 uur

Bijlage